Mój koszyk:

0
Nie masz produktów w koszyku.

0

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Płatność i dostawa

Dokonując  Zamówienia w Sklepie, poprzez zaznaczenie odpowiednich check-boxów, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
Dane osobowe Klienta, podane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub rejestracji w Sklepie zostają umieszczone w bazie Sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji Zamówienia Klienta. Klient, w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej www.ohhmami.eu może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych Sprzedawcy.
W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych ze Sklepu Klient powinien przesłać do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów.
Klient, dokonując Zamówienia wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne
Klient korzystający w jakikolwiek sposób ze Sklepu znajdującego się pod adresem www.ohhmami.eu kceptuje warunki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.
Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian, uzupełnienia lub też usuwania podanych informacji lub też danych, bez wcześniej notyfikacji.
Sprzedawca nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na stronie www.ohhmami.eu
Żadna informacja zamieszczona w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie www.ohhmami.eu przysługują niepodzielnie Sprzedawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Sklepu. Wszelkie działania lub zaniechania zarówno Sprzedawcyjak i użytkowników strony podlegają prawu polskiemu.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi,w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma GABIS Natalia Chybińska ul.Familijna 26B 87-100 Toruń , NIP 879-241-00-99 (dalej “Sprzedawca”).
Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy   z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Sprzedawcę usług oraz w celach marketingowych związanych  z funkcjonowaniem Sklepu pod adresem www.ohhmami.eu Klient nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
W czasie przebywania na stronie www.ohhmami.eu Klient  może zostać poproszony   o podanie wybranych danych osobowych w formularzu Zamówienia lub w inny sposób. Dane, o które Klient będzie proszony, to zazwyczaj imię oraz adres e-mail. Formularze zamówień, w przypadku których wymagane będzie podanie pełnych danych adresowych, zostają automatycznie przesłane na elektroniczną skrzynkę e-mail, zabezpieczoną hasłem.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających  z ustawy  o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient  w szczególności ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych innemu niż Sprzedawcy administratorowi danych. W przypadku gdy Klient korzystał ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem, dane Klienta mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Sprzedawcy. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracyjnym.
Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.
Pliki Cookies

Podczas korzystania z witryny www.ohhmami.eu na komputerze Klienta zapisywane są tzw. „cookies” – małe pliki tekstowe służące do identyfikowania internauty przy ponownych odwiedzinach. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta. Przy ich pomocy nie są przetwarzane czy przechowywane dane osobowe.
W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

© 2016 Ohh Mami. All Rights Reserved.